Obraz Matki Boskiej Jeziórkowskiej – Orędowniczki Więźniów Polskich


        Słynący łaskami obraz M. B. Jeziórkowskiej znajduje się w specjalnej kaplicy w kościele parafialnym  w Jeziórce, niewielkiej wiosce, malowniczo położonej wśród sadów i lasów, przy drodze wiodącej z Grójca do Mszczonowa.

        Poczatki historii tej wsi sięgają XIV w. Nazwa jej ulegała zmianom (Jeziorko, Jezior, Jeziórko...) i prawdopodobnie pochodzi od nazwy rzeki, nad brzegiem, której jest położona.
            Pierwszy kościół w okolicy powstał w XV w. w Grabiu. Zbudowany został przez oo. benedyktynów, jednak wkrótce spłonął. Nowy wzniesiono na wzgórzu w Jeziórce.
W czasie wielowiekowej historii jeziórkowska świątynia wielokrotnie była ograbiana, dewastowana, nie omijały jej pożary.

Do budowy obecnej świątyni pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego przystąpiono w 1925 r. wg projektu p. B. Rogaczewskiego. Konsekracji tego kościoła dokonał ks. arcybiskup Stanisław Gall.

Łaskami słynący obraz M.Boskiej przybył do świątyni w Jeziórce najpóźniej na początku  XVIII w. Dokumenty z 1767 r. mówią o wielkiej czci, jaką odbierał obraz, uznawany już jako cudowny. Powstała nawet księga zatytułowana „Mare gratium Mariae in Jeziorka”, w której opisane zostały cuda i łaski uzyskane przez wiernych za jego pośrednictwem. Niestety księga ta bezpowrotnie zaginęła. Zachowało się natomiast wiele votów, świadczących o istniejącym tu  już wówczas kulcie maryjnym a wśród nich korony ufundowane w 1771 r.

Opis kościoła z 1807 r. wskazuje, że Obraz znajdował się wtedy w głównym ołtarzu.

W obecnej świątyni ma specjalną kaplicę. Ks. Jerzy Czarnota  – wielki czciciel M. B. Jeziórkowskiej zaprowadził odprawianą tutaj w każdą sobotę modlitwę nowennową

W 1987 r. Ksiądz Kardynał  Józef Glemp dokonał aktu ponownej koronacji cudownego obrazu Matki Boskiej Jeziorkówskiej .

powrót